Emissieloze perronwerkzaamheden

Er is een transitie nodig naar emissieloos materieel om de uitstoot (CO2, stikstof en fijnstof) en geluids- en stankoverlast van infraprojecten terug te dringen. Het ProRail Perron Programma (PPP) stimuleert dit in haar recent aanbestede raamovereenkomst ‘’Perronherstel Zuid Nederland’’ (PhZ), waaronder klein onderhoud wordt uitgevoerd alsook het herstel van de toegankelijke instap. Voor raamovereenkomsten is dit een primeur. Met de aannemer is eind november 2022 dan ook voor het eerst getest hoe een elektrische Kraan op Lorries (e-KroL) presteert bij dit soort werkzaamheden, wat gezien het stroomverbruik en de huidige accucapaciteit een spannende test was voor zowel aannemer als PPP.