Categorieën

Waarom de Nederlandse Spoorprijzen door de stichting Jan van Stappen?

Elke dag doen ProRail en NS werk waardoor Nederland in beweging blijft. Eén dag in het jaar staat dat bijzondere werk centraal tijdens de uitreiking van de Nederlandse Spoorprijzen.

De Nederlandse Spoorprijzen, zijn een bijzondere waardering voor collega’s van NS en ProRail die zich op een uitzonderlijke wijze of via een uitzonderlijk project hebben ingezet om de klantbeleving of prestaties op het spoor te verbeteren. Èn voor collega’s die zich in hun dagelijks werk onderscheiden als team of individueel.

Belangrijk, want betrokken en trotse medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van een organisatie en vormen de sleutel tot succes.

Vier categorieën

Vanaf de editie 2022 zijn naast de bekende prijzen in de categorie ‘Prestatieverbetering aan het spoor’ en ‘Verbetering klantbeleving’ twee nieuwe categorieën toegevoegd. Het gaat om ‘Team van het jaar’ en ‘Medewerker van het jaar’!

De vier categorieën

Verbetering klantbeleving

Een initiatief of project dat de dienstverlening aan reizigers direct merkbaar voor hen verbetert.

Voordrachtformulier downloaden

Prestatieverbetering op het spoor

Een initiatief of project dat heeft geleid tot verbetering aan het spoor of in de spooromgeving. Het gaat hierbij om vaak meer technische innovaties.

Voordrachtformulier downloaden

Medewerker van het jaar

Een medewerker die een langdurige uitzonderlijke inzet en herkenbaar resultaat heeft laten zien.

In de beoordeling wordt meegewogen in hoeverre de medewerker de inzet en prestaties over eerdere jaren ook heeft geleverd. De prijs wordt weliswaar jaarlijks toegekend maar mag ook gezien worden als een soort oeuvreprijs.

Voordrachtformulier downloaden

Team van het jaar

Een team, bestaande uit 3 of meer personen van verschillende (onder)delen van de keten binnen NS en/of ProRail, die gezamenlijk zichtbaar resultaat hebben behaald.

Voordrachtformulier downloaden

Criteria

Verbetering klantbeleving

Een initiatief of project dat de dienstverlening aan reizigers direct merkbaar voor hen verbetert.

Kandidaat werkt bij NS of ProRail

Het initiatief of project draagt bij aan een verbetering van de dienstverlening aan reizigers

De inspanning van de betrokken medewerker gaat verder dan de reguliere functie-uitoefening

Het initiatief of project heeft in het afgelopen jaar een concreet zichtbaar bijzonder resultaat opgeleverd

Het initiatief of project heeft een verrassende nieuwe vorm of draagt anderszins bij aan vernieuwing

Het initiatief of project draagt in positieve zin bij aan de duurzame ontwikkeling van het spoor (mens, milieu of kosten)

Het initiatief of project is niet eerder voorgedragen voor de Nederlandse Spoorprijzen (Jan van Stappen Spoorprijs)

Voordrachtformulier downloaden

Prestatieverbetering op het spoor

Een initiatief of project dat heeft geleid tot verbetering aan het spoor of in de spooromgeving. Het gaat hierbij om vaak meer technische innovaties

Kandidaat werkt bij NS of ProRail

Het initiatief of project draagt bij aan een verbetering aan het spoor of in de spooromgeving

De inspanning van de betrokken medewerker gaat verder dan de reguliere functie-uitoefening

Het initiatief of project heeft in het afgelopen jaar een concreet zichtbaar bijzonder resultaat opgeleverd

Het initiatief of project heeft een verrassende nieuwe vorm of draagt anderszins bij aan vernieuwing

Het initiatief of project draagt in positieve zin bij aan de duurzame ontwikkeling van het spoor (mens, milieu of kosten)

Het initiatief of project is niet eerder voorgedragen voor de Nederlandse Spoorprijzen (Jan van Stappen Spoorprijs)

  • Opstapje trein
  • Automatische lichten (Mantgum)
  • Blustrein
  • ATO
Voordrachtformulier downloaden

Medewerker van het jaar

Een medewerker die een langdurige uitzonderlijke inzet en herkenbaar resultaat heeft laten zien

In de beoordeling wordt meegewogen in hoeverre de medewerker de inzet en prestaties over eerdere jaren ook heeft geleverd. De prijs wordt weliswaar jaarlijks toegekend maar mag ook gezien worden als een soort oeuvreprijs.

Kandidaat werkt bij NS of ProRail

Bijdrage is breed; alle bijdragen binnen ProRail en NS komen in aanmerking (dus niet alleen klantbeleving, spooromgeving)

Medewerker heeft (doorlopend) meer inzet getoond en resultaat geleverd dan op basis van functie verwacht mag worden. Deze persoon heeft bij voorbeeld prachtig buiten de lijntjes gekleurd, samenwerkingen gezocht en/of anderen geïnspireerd

Waar de prijzen ten aanzien van klant-en spoorbeleving zijn gekoppeld aan een specifiek idee of project (een ‘eureka’ moment), gaat het bij Medewerker van het jaar om het gedurende een langere tijd impact hebben gehad op het team, de afdeling of het bedrijfsonderdeel (bijvoorbeeld op de visie, sfeer, cultuur, samenwerking). Zo kunnen onder andere operationele medewerkers en beheerders zich ook onderscheiden.

Medewerker heeft de samenwerking opgezocht, staat klaar voor anderen ten behoeve van de in- en/of externe dienstverlening en is in de manier waarop hij of zij samenwerkt ook een voorbeeld voor anderen.

Medewerker is niet eerder voorgedragen voor de Nederlandse Spoorprijzen (Jan van Stappen Spoorprijs)

Voordracht en uitverkiezing wordt herkend (gesteund) door omgeving. Voordracht door leidinggevende of collega wordt vergezeld van aanbevelingen van andere leidinggevenden of collega’s van een andere afdeling.

Secretaresses

Voordrachtformulier downloaden

Team van het jaar

Een team, bestaande uit 3 of meer personen van verschillende (onder)delen van de keten binnen NS en/of ProRail, die gezamenlijk zichtbaar resultaat hebben behaald

De personen uit het team komen uit verschillende (onder)delen van de keten binnen NS en/of ProRail. Hybride teams (NS/ProRail of meerdere bedrijfsonderdelen) zijn een pré

Bijdrage is breed; alle bijdragen binnen ProRail en NS komen in aanmerking (dus niet alleen klantbeleving, spooromgeving)

Team / teamleden hebben meer inzet getoond en resultaat geleverd dan op basis van rol team / reguliere functie-uitoefening verwacht mag worden.

Team heeft in het afgelopen jaar een concreet, zichtbaar en bijzonder resultaat gerealiseerd (bv verhoging van relevante KPI, realisatie van behoefte)

Resultaat zal minder direct herkend worden door de reiziger of buiten op/in het spoor

Bij de inzending dient duidelijk te worden gemaakt welke elementen tot optimale samenwerking hebben geleid (spoiler: elkaar dingen gunnen/jezelf kunnen wegcijferen voor het teambelang levert punten op bij beoordeling).

De inzending dient behalve een duidelijke beschrijving (eventuele visualisatie) van het resultaat dat is bereikt ook een toelichting te bevatten waaruit blijkt dat het een gezamenlijke prestatie is geweest.

Bij de inzending dient duidelijk te worden gemaakt dat Iedereen uit het team een bijdrage heeft geleverd aan het resultaat. Met andere woorden; zonder een van de teamleden zou het resultaat niet zijn bereikt.

Team is niet eerder voorgedragen voor de Nederlandse Spoorprijzen (Jan van Stappen Spoorprijs)

Voordrachtformulier downloaden

Aanmelden voordrachten en selectieprocedure

Iedereen die bij NS of ProRail werkt kan een collega voordragen voor deze prijs. Dat is dus niet alleen voorbehouden aan de leidinggevenden. Voordragen van een collega kon tot uiterlijk 18 maart 2024 via het voordrachtformulier voor die categorie.

Deel vooral de mogelijkheid om collega’s voor te dragen met alle collega’s uit jouw team!

De bovenstaande selectiecriteria kunnen gezien worden als een leidraad, en zijn geen harde eis waaraan een inzending moet voldoen.

In maart/april selecteert het bestuur uit alle binnengekomen voordrachten er maximaal 5 per categorie die doorgaan naar de volgende ronde. Vanaf 6 tot 22 mei kon worden gestemd via deze site.

Op 30 mei 2024 is de feestelijke uitreiking van de prijzen!