In 2023 waren er weer in totaal 20 nominaties, verdeeld over 4 categorieën:

Categorie ‘Verbetering klantbeleving’

Een initiatief of project dat de dienstverlening aan reizigers direct merkbaar voor hen verbetert.

Winnaar: SimulaTour

Het is vrijdagavond 24 juni. Een miljoen Nederlanders kijken de talkshow Op1. Daar zien zij hoe machinist Mark van Doorn de minister van Infrastructuur laat rijden in de treinsimulator. Terwijl presentator Sven Kockelman met zijn gasten spreekt over de krappe arbeidsmarkt, zien de kijkers hoe machinist Mark en de minister met plezier een slagje Amersfoort door de sneeuw doen.

Het is het hoogtepunt van de simulatortour. Machinisten en recruiters trekken weken met een simulator door het land waar reizigers zelf een trein kunnen besturen. Doel: collega’s werven, Nederland kennis laten maken met het mooie werk op het spoor.

Op elk station is wel een journalist die voor de lokale krant verslag doet. Machinisten leggen het werk uit, recruiters vertellen hoe je kun solliciteren. Het is het keerpunt in de werving van nieuwe collega’s. Inmiddels is de werving enorm toegenomen. Er is weer perspectief om toekomstige ambities voor de reiziger waar te maken.

Het succes van deze wervingsactie staat op de schouders van oorspronkelijke SimulaTour, die in 2022 werd gemaakt om collega’s met behulp van techniek een levensechte blik in een toekomst met het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS te geven. Nu heeft team niet alleen collega’s enthousiast gemaakt, maar heel Nederland!

Door het harde werk van het team van de SimulaTour en de samenwerking tussen S&O, Recruitment en Communicatie, weet heel Nederland hoe mooi werken bij het spoor is en kunnen collega’s trots zijn om bij het spoor te werken.

Statiegeld automaat

Een beter milieu begint bij jezelf op het station met een technologisch hoogstandje.. de statiegeld automaat. Nooit meer een petfles of blikje in de prullenbak die uiteindelijk wordt verbrand door een afvalverwerker. Maar juist inleveren en jouw statiegeld via een Tikkie op je bankrekening gestort. Wil je nog meer het milieu helpen? Doneer je statiegeld aan het goede doel Plastic Soup en red een vis of welk dier dan ook in de zee overleven. Allemaal mogelijk gemaakt door diverse partijen in het project Statiegeld automaat.

TreinTrainPakket

Reizen met de trein is voor de 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking soms net wat spannender dan voor jou en mij. Met het TreinTrainPakket geeft NS scholen en instellingen de middelen om jongeren met een licht verstandelijke beperking te laten oefenen met het reizen met de trein. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en plezier in het reizen met de trein, waardoor ze volop mee kunnen doen in de maatschappij.

OV-ebike

Het OV-ebike team heeft een superprestatie geleverd door op 4 stations binnen een jaar tijd de OV-ebike te introduceren. Reizigers weten de OV-ebike goed te vinden, en de eerste resultaten van het klantonderzoek zijn positief. Ook wordt de OV-ebike goed ontvangen door o.a. de fietsersbond, RTL bright en anderen.

Reizen met je betaalpas

Met de livegang van reizen met een betaalpas of creditcard, wordt een van de grootste OV-innovaties voor reizigers gerealiseerd sinds de invoering van de OV-chipkaart. Deze vernieuwende manier van reizen en betalen biedt vol tarief reizigers, inclusief buitenlandse toeristen, een zeer gewilde extra keuze die de toegang tot het OV laagdrempeliger maakt en daarmee gebruik ervan stimuleert. Net zo makkelijk als het contactloos afrekenen van je boodschappen. Bij elke reis check je in en uit met je betaalpas, creditcard, mobiel of smartwatch en aan het eind van de dag worden alle OV-ritprijzen afgeschreven van bijbehorende rekening en hoeft er geen losse kaart meer te worden gekocht.

Categorie ‘Prestatieverbetering op het spoor’

Een initiatief of project dat heeft geleid tot verbetering aan het spoor of in de spooromgeving. Het gaat hierbij om vaak meer technische innovaties.

Winnaar: Emissieloze perronwerkzaamheden

Er is een transitie nodig naar emissieloos materieel om de uitstoot (CO2, stikstof en fijnstof) en geluids- en stankoverlast van infraprojecten terug te dringen. Het ProRail Perron Programma (PPP) stimuleert dit in haar recent aanbestede raamovereenkomst ‘’Perronherstel Zuid Nederland’’ (PhZ), waaronder klein onderhoud wordt uitgevoerd alsook het herstel van de toegankelijke instap. Voor raamovereenkomsten is dit een primeur. Met de aannemer is eind november 2022 dan ook voor het eerst getest hoe een elektrische Kraan op Lorries (e-KroL) presteert bij dit soort werkzaamheden, wat gezien het stroomverbruik en de huidige accucapaciteit een spannende test was voor zowel aannemer als PPP.

Weergave overwegen in signaleringsscherm procesleiding

Door het realiseren van dit initiatief, ontstaat een snellere en adequatere manier van afhandelen van overwegstoringen of onregelmatigheden bij overwegen. Waardoor de veiligheid van de overweggebruiker buiten wordt vergroot en uiteindelijk mensenlevens kan redden.

Brandblusvoorzieningen havenemplacementen Rotterdam

Het onmogelijke mogelijk maken. Dat is waar we samen voor zijn gegaan. We hebben allemaal, zowel aannemers als ProRail met alle stakeholders, alles anders moeten aanpakken dan ons van oudsher is geleerd. Ook onze directies bewogen mee, we organiseerden onze eigen support. Daardoor durfden we beslissingen te nemen die nodig waren en dat terwijl alles onder een vergrootglas lag en iedereen mee keek. We hebben dit transparant gedaan en vol overtuiging. Yes we can!

Team Perrons

Deze drie collega’s zagen een probleem ontstaan voor de reizigers in het Gebied Noord door de vervroegde inzet van ander treinmaterieel. Hierdoor zouden er problemen ontstaan voor reizigers met bijvoorbeeld een rolstoel of een kinderwagen. Het uitvoeren van de benodigde corrigerende infra maatregelen, zou normaal gesproken een aantal jaren duren. Tegen alle voorspellingen in heeft dit team, vanuit de samenspel gedachte, ervoor gezorgd dat dit issue op korte termijn is opgelost en veel goedkoper uitviel. Maar ook is er een manier van denken neergezet, en praktisch ingericht in het gebied, om dit ook in de toekomst op andere dossiers te kunnen doen. Ze hebben dit voor elkaar gekregen door de diverse afdelingen te verbinden, regelgeving ter discussie te stellen, en een ongekende hoeveelheid inzet en positiviteit. De creatieve oplossingsrichtingen zowel in proces als werkmethodes worden inmiddels in veel meer situaties toegepast, waardoor we nu bijvoorbeeld ook NABO’s versneld kunnen saneren en/of beveiligen.

Promotieonderzoek “Mind your passenger”

Ruim 10 jaar onderzoek met vele toepassingen in het dagelijks werk van NS Stations, maar ook in andere delen van NS en ProRail, heeft geleid tot een proefschrift over transfercapaciteit van perrons. Het onderzoek heeft bijgedragen aan normering, stationsontwikkelingen, dienstregelingsontwerp, en operatie van crowd control bij spits maar ook bij grote evenementen. Het proefschrift is een standaardwerk met sectorbrede impact, zelfs voor spoorbedrijven in het buitenland.

Categorie ‘Medewerker van het jaar’

Een medewerker die een langdurige uitzonderlijke inzet en herkenbaar resultaat heeft laten zien.

In de beoordeling wordt meegewogen in hoeverre de medewerker de inzet en prestaties over eerdere jaren ook heeft geleverd. De prijs wordt weliswaar jaarlijks toegekend maar mag ook gezien worden als een soort oeuvreprijs.

Winnaar: Sultan Saif

Sultan is de perfecte ambassadeur voor onze organisatie. Hij heeft een eerlijke en open persoonlijkheid, is intelligent, vasthoudend en super collegiaal, een mensen mens op en top. Hij is erin geslaagd om in 1 jaar tijd echt impact te maken op Utrecht Centraal door hard te werken, initiatief te nemen en vooral zijn vermogen om te werken met en leiding te geven aan teams.

Eén jaar geleden wisten we niet dat we hem nodig hadden maar nu kunnen we niet meer zonder hem!

Jerry Tetro

Jerry houdt het CMBO samen en de mensen tevreden. We hebben op tevredenheid 97% gescoord bij een werkbelevingsonderzoek. Daar heeft Jerry een grote invloed, want medewerkers die tevreden zijn over wanneer ze werken is daar een groot onderdeel van. Meest genoemde opmerking is ook als het een keer spannend wordt en iemand wordt gevraagd extra te komen: Jerry staat er altijd voor mij, dus dan kom ik ook als hij mij nodig heeft.

Willem Lubberts

Wim is een inspiratie voor iedere conducteur, én iedereen die voor de NS werkt. Hij zet zich al jarenlang iedere dag meer dan 100% in voor onze reizigers. Én Wim weet een mooie brug te slaan tussen het hoofdkantoor en de trein door belangeloos hoofdkantoor collega’s mee te nemen tijdens zijn werkdag. Nu Wim bijna met pensioen gaat is deze prijs de extra waardering die hij verdient!

Ernst Kleinpenning

Na de eerste effecten van de coronatijd heeft de Russische inval in de Oekraïne, de daarop volgende energiecrisis met een enorm prijseffect op materialen en daar bovenop de Stikstof uitspraak van de Raad van State een enorm negatief effect gehad op bouwprojecten in heel Nederland. In veel sectoren zijn bouwprojecten tot stilstand gekomen. Door niet af te wachten op de gevolgen maar door direct actief in te springen op materiaal schaarste, de zorgen van aannemers, het wegnemen van knelpunten voor realisatie en de consequenties integraal te besturen vanuit de task force schaarste heeft Ernst er samen met een team vanuit diverse geledingen vanuit ProRail voor gezorgd dat ProRail zijn projecten portefeuille nagenoeg volledig heeft kunnen realiseren. Daardoor kan Prorail zijn missie 30% groei in reizigersvervoer en 50% groei in goederenvervoer in 2030 nog steeds waarmaken.

Marijke de Zwart

De voorbereiding van dit werk was vastgelopen. De aannemers hadden elkaar nog niet “gevonden,” de tijd naar de TVP was bijna op, het contract nog niet gegund, de techniek nieuw en de beheerder sceptisch. Een project beginnen met een grote TVP die niet doorgaat is funest voor de samenwerking; dat blijft een project tot oplevering achtervolgen met financiële tekorten, (on)uitgesproken frustraties en wantrouwen. Marijke is, vaak met hond en al, naar de bouwkeet, bedrijventerreinen, materieeldiensten en kantoren van de aannemers gegaan om ze verenigd te krijgen richting de buitendienststelling. In het begin liep dat stroef, maar al snel begonnen de teams het leuk te vinden, werd er een licht aan de horizon gezien en ontstond een plezierige samenwerking en vertrouwen in en respect voor elkaars kunnen.

Categorie ‘Team van het jaar’

Een team, bestaande uit 3 of meer personen van verschillende (onder)delen van de keten binnen NS en/of ProRail, die gezamenlijk zichtbaar resultaat hebben behaald.

Winnaar: ProRail introductieprogramma nieuwe medewerkers

Met de groei van het spoorse werk starten bij ProRail meer dan 800 nieuwe collega’s op jaarbasis. Dit team geeft al deze nieuwe collega’s een vliegende start bij ProRail met een inspirerend, innovatief, informerend en verbindend Introductieprogramma! Zij hebben geluisterd naar de wensen van nieuwe startende collega’s, rekening gehouden met de behoeftes van de afdelingen en gezamenlijk met alle afdelingen op een Agile wijze een prachtig programma gerealiseerd waar we als ProRail enorm trots op zijn! Het team werkt met passie en bevlogenheid samen en levert iedere sprint concreet resultaat. Dat merken al onze nieuwe collega’s en daarmee beïnvloeden zij de trots, energie en bevlogenheid in onze organisatie!

Onderdoorgang Maartensdijkseweg Hilversum

Uniek aan deze werkwijze is een zeer innovatieve samenwerking. En niet alleen tot de ontwerpfase met daarna een ‘standaard’ aannemingsovereenkomst, maar ook in de realisatiefase met een samenwerkingsovereenkomst. Deze werkwijze hebben we afgestemd op de behoefte en de ‘toekomstdroom’ van alle partijen. Als je ‘lef’ hebt om dingen ook écht anders te doen, dan kan dit ook echt. Dat hebben we aangetoond. Dit maakt dat onze ‘toekomstdroom’ repeteerbaar en opschaalbaar is.

Onze project visie was: ’JOUW SUCCES = MIJN SUCCES = ONS SUCCES’

Rolling Stock Software Desk

De ‘Rolling Stock Software Desk’ is wat mij betreft het team van het jaar 2022! Dit team zet altijd het extra stapje, met een glimlach en volle energie, om de operatie te ondersteunen bij software onderhoud op alle treinen. Niets is te ver of te laat, ze staan altijd klaar. Niet voor niets is de RSSD een begrip in het onderhoudsdomein. Met maar één doel in gedachten; operatie van wereldklasse!

ICNG Kernteam

Het is ongelofelijk hoeveel vakmanschap, doorzettingsvermogen en diversiteit zich in één team kan verzamelen en welke bergen zij met elkaar kunnen verzetten. En daarbij is niet alleen een mooi product neergezet waar heel Nederland straks trots op kan zijn maar de individuele teamleden hebben zich ook persoonlijk van hun sterkste kant laten zien en zich weer enorm kunnen ontwikkelen.

Kernteam KVBOL

Wat begon als twee losse projecten van twee verschillende partijen met verschillende belangen. Voor ProRail zijn de assets einde levensduur en moeten hoognodig vervangen worden en NS gaat een nieuwe kuilwielenbank bouwen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een mooie samenwerking en een voorbeeld waarin ProRail en NS beiden wat willen realiseren op een emplacement met beperkte fysieke ruimte en waarbij er juist door samen op te trekken werk met werk wordt gecombineerd. Zo ligt er een integraal ontwerp, wordt zo veel mogelijk ingezet op duurzaamheid, wordt communicatie gezamenlijk vorm gegeven en wordt er zo veel mogelijk van elkaars expertises gebruik gemaakt. Een erg mooi voorbeeld van samenwerking binnen de keten, welke zeker een Nederlandse Spoorprijs verdient!