In 2022 waren er in totaal 20 nominaties, verdeeld over 4 categorieën:

Categorie ‘Verbetering dienstverlening aan reizigers’

Een initiatief of project dat de dienstverlening aan reizigers direct merkbaar voor hen verbetert.

Winnaar: Introductie NightJet
Erik Leddy, David van Wijngaarden, Jet van de Kar, Rob van Erp

Afdeling: NS International

De introductie van de Nightjet moet de van Nederlandse Spoorprijs winnen omdat we in 2021 vier nieuwe rechtstreekse bestemmingen hebben toegevoegd en hiermee reizigers een duurzaam reisalternatief bieden. NS en Nederland is mede hierdoor Europees trendsetter ten aanzien van de her introductie van nachttreinen. Met het team hebben we een groot aantal obstakels moeten overwinnen om dit mogelijk te maken.

Station Ommetjes
Mirjam Schokker, Suzanne van Oostveen & Bob Bohlander

Afdeling NS Stations en NS Communicatie

Bewegen is gezond. Met het Stationsommetje hebben Mirjam, Suzanne en Bob een mooie manier bedacht om reizigers, omwonenden en omwerkenden te verleiden wat vaker een wandeling te maken vanaf het station. Daarmee wordt het station meer dan alleen een vertrek- of aankomstpunt, namelijk ook een bestemming op zichzelf.

De Nieuwe In- En Uitcheckzone In De Fietsenstalling
Team bewaakt Fietsparkeren; productowner Dick Woudenberg

Afdeling: NS Stations

Niet meer op zoek naar je OV-chipkaart in je tas, maar gewoon met je fiets de stalling in en uitrijden. Door de fietstag op je fiets kun je zonder gedoe je fiets op rekening stallen. Zo maakt het team BF de reis van deur tot deur nog makkelijker!

Plaatsen AED’s Op Alle Nederlandse Stations
Michiel Uchtman en Sander de Hek

Afdeling: NS en ProRail

De AED’s vergroten de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Daarnaast dekken de AED’s voor de helft van alle stations ook een AED-loze zone in de omgeving van het station af. Dit is een gebied zonder dag en nacht beschikbare AED’s in de buurt die zijn aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu. Door het aanbod van AED’s uit te breiden van 50 stations naar alle stations leveren ProRail en NS een bijdrage aan een landelijk dekkend AED-netwerk.

Sturen Op Staminuten In De Bijsturing
Team Materieelmonitor: O.a. Sven Diekmann & Henry Alblas;

Afdeling: NS Besturing Operatie

Het materieel rijdt niet altijd volgens plan, maar de ene afwijking heeft veel grotere impact voor de reiziger dan de andere. De door het Materieelmonitorteam ontwikkelde tool zorgt ervoor dat de materieelbijsturing een helder en overzichtelijke prioriteitenlijst krijgt waar de grootste materieel-knelpunten voor de treinreizigers opgelost moeten worden. Door de werelden van de operatie – materieelinzet volgens plan – en van de reiziger – zitplaatskans – bij elkaar te brengen ontstond er een gouden kans om met hetzelfde materieel betere kwaliteit te bieden voor de reizigers en in de toekomst ook omgekeerd: dezelfde kwaliteit met minder materieel, het duurste productiemiddel van NS.

Categorie ‘Verbetering spoor of spooromgeving’

Een initiatief of project dat heeft geleid tot verbetering aan het spoort of in de spooromgeving. Het gaat hierbij om vaak meer technische innovaties.

Winnaar: Veerbelaste Trede
Germo van de Hoek

Afdeling: NS Techniek; Asset Management Bedrijfsmiddelen

De veerbelaste trede is een kleine, slimme innovatie die een jarenlang probleem voor onze machinisten, conducteurs en monteurs bij de basis opgelost. Hierdoor wordt de instaphoogte voor onze collega’s, op elke plek van de infrastructuur Arbo technisch verantwoord

ETMET Rosa: Introductie Pilot
Hesther Platenkamp (NS, Netwerkontwikkeling), Jack Kruijer (ProRail, Capaciteitsmanagement), Luuk Spanjaards (ProRail, Capaciteitsmanagement), Teun Broersen (NS, Netwerkontwikkeling), Ellen Dircks (NS, PI), Albert de Vries (NS, NS Techniek), Kimberly van der Lit (ProRail, Incidentenbestrijding), Wieke Otterspeer (ProRail, Human Factors Verkeersleiding), Dick Tersteeg (ProRail, Verkeersleiding), Lucija Jazvic (ProRail, Assetmanagement)

Afdeling: NS en ProRail

Implementatie van de tienminutentrein tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem vanaf start dienstregeling 2022 en daarmee een betere dagelijkse dienstverlening voor +/- 600.000 reizigers. Belangrijk succesfactor van dit team is de sterke samenwerking tussen NS en ProRail geweest. Vanuit verschillende afdelingen van beide organisaties zijn individuen bij elkaar gebracht. Uit deze individuen is in relatief korte tijd en veelal vanuit huis een goed team gesmeed met een (zelf)kritische houding en waar tussentijds de manier van samenwerken werd herijkt. Eenieder heeft vanuit zijn/ haar kennis en expertise betrokkenheid vanuit de hele organisatie weten te creëren. Dit heeft ervoor gezorgd dat het behaalde succes niet alleen van het programma is, maar ook van de lijn/operatie door alle lagen van de organisatie.

Simulatie Verkeersleiding (ETMET/ROSA)
Wieke Otterspeer

Afdeling: ProRail Verkeersleiding

Met een steeds drukker bereden net is het niet meer mogelijk achteraf de dienstregeling nog even aan te passen als het in de praktijk niet blijkt te lukken. We moeten het dus in een keer goed doen. Met nieuwe simulatietechnieken kunnen we dienstregeling waarheidsgetrouwvooraf simulerenmet zowel de mensen van verkeersleiding als van de be en bijsturing van de vervoerder. Het belang van goede simulatie zal met frequentieverhogingen alleen maar toenemen, hierop zijn we voorbereid!

ORBIT
Team ORBIT; Martijn van Dongen, Maarten van Maanen, Alex van der Linden, Ruud Wijffelaars, Wouter Koops, Eeske Dingemans, Gerard Fortuijn, Dick van Grinten, Harold Paland, Johan Jonker, Marc Salden

Afdeling: NS Techniek

We zetten onze reiziger op 1, 2 en 3. Daarbij is veiligheid een gegeven, dat is er! Daar spreken we niet openlijk over, dat doen we gewoon. Als NS werken we dag en nacht om onze reiziger veilig van A naar B te brengen.

ORBIT is een mooi innovatief traject waar we als spoorsector op durven te investeren. Geen garantie vooraf, wel een duidelijke visie: een veilig treinreis. Hoe tof dat een dergelijke innovatieve investering dan ook werkt!

Bouw Blustrein
Marcel van Brussel

Afdeling: ProRail IPT/ICB

Om te kunnen blijven rijden moet ProRail de betrouwbaarheid vergroten en kwaliteit van de infrastructuur verbeteren door het oplossen van een limitatief aantal infra-en logistieke knelpunten die hinder vormen voor de bedrijfsvoering van goederenvervoerders. Daarnaast moeten we zorgdragen voor adequaat storingsherstel en vooraf gedefinieerde logistieke maatregelen, die helpen bij verstoringen waarbij aan klanten een alternatief geboden kan worden wanneer het geplande treinpad of logistiek niet gerealiseerd kan worden. Dit tezamen helpt in het dagelijkse beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur. Adequaat storingsherstel draagt zorg voor een hogere leveringsbetrouwbaarheid.

De ontwikkeling en productie van de Blustrein heeft er mede voor gezorgd dat daarmee goederenvervoerders veilig kunnen blijven rijden en rangeren met gevaarlijke stoffen op Waalhaven Zuid. Dit was niet mogelijk geweest door de inzet, doortastendheid en tomeloze energie van Marcel van Brussel.

Categorie ‘Medewerker van het jaar’

Deze categorie is bedoeld voor diegenen die een langdurige uitzonderlijk inzet & herkenbaar resultaat heeft laten zien. Deze persoon heeft bijvoorbeeld buiten de lijntjes gekleurd, samenwerkingen gezocht en/of anderen geïnspireerd. De genomineerden zijn ieder minimaal door 2 collega’s voorgedragen.

Winnaar: Jeannette Van Os

ProRail: LJV

Jeannette is een volhouder, aanpakker en doorzetter. Voor elke collega gaat ze voor optimaal resultaat en ze benadrukt wat nodig is voor ProRail. Ze is daarom niet alleen op individueel niveau bezig maar ook op ProRail niveau om ervoor zorg te dragen dat datgene wat belangrijk is, ook geregeld wordt. Ze houdt vol, zorgt dat je reageert en dat je erbij bent.

Ze zorgt voor warmte, samenhang, verbinding (in goede en slechte tijden). Dit laatste was zo nodig in corona tijden.

Bas Zweeris

Afdeling: NS Com IT

Bas verdient deze prijs, omdat hij met de implementatie en adoptie van het design system zorgt dat we een consistente klant-en merkbeleving, gebaseerd op een hoge mate van IT agility, op onze online kanalen kunnen realiseren in minder tijd tegen een hogere klanttevredenheid.

We hebben geconstateerd in het samenstellen van de digitale strategie dat NS te weinig slachtkracht toont. 62 componenten moeten hiervoor worden aangepakt. Het Design System is een van die componenten, zeer belangrijk en wordt in diverse digitale kanalen gebruikt.Het tempo waarin het design system is opgezet, de continue verbetering van componenten en de klanttevredenheid maken dat het team hierin heeft geëxcelleerd. Bas heeft als leider van deze transformatie lef, ondernemerschap en vakmanschap getoond in zowel visievorming alsin executie. Verder is hij ook een van de dragers in het digitaal fundament waarin meerdere technische enablers in samenhang moeten worden ontwikkeld.

Ina Van Broekhoven

NS S&O; Team West

Ina is Team Manager in hart en nieren en staat altijd voor ons klaar. Sinds december vorig jaar heeft ze ook alle hc’s van een vertrekkende tm overgenomen. Ze ziet alles, weet wat er speelt en gaat voor ons door het vuur. Ik kan me geen professionelere en lievere tm wensen.Een appje hier, kaartje daar en altijd een luisterend oor.

Rachelle van Daalen

Afdeling: ProRail; HRM

Rachelle is de nummer 1 medewerker van ProRail op het gebied van D&I. Zonder haar zou ProRail niet op dit niveau zijn. Het geluk van vele medewerkers hangt van D&I af. Zonder haar zou er een stuk minder geluk zijn onder de medewerkers en zouden vele mensen zich minder gezien en gehoord worden.

Haar enthousiasme en drijfveer is aanstekelijk wat ervoor heeft gezorgd dat binnen ICT een eigen D&I initiatief is ontstaan. Het begin van een inktvlek binnen de organisatie om in al onze bedrijfsonderdelen aandacht te creëren voor D&I. Daarnaast zorgt Rachelle voor talloze workshops op dit thema en legt zij banden met andere organisaties die ons als ProRail bij onze D&I missie kunnen helpen.

Henk van der Kolk

Afdeling: NS Stations Vastgoed en Onderhoud

Henk werkt sinds 1985 bij NS en is in 1995 een medewerker van de Servicedesk geworden. Ik heb 13 jaar met Henk op de Servicedesk gewerkt en nu in mijn huidige functie ook nog veel met hem te maken. Henk is een zeer gedreven collega. Beschikt over heel veel kennis. Kan schakelen tussen diverse partijen. Heeft een ongelofelijk groot netwerk. Beschikbaar buiten zijn werktijden voor calamiteiten. Kan eigenlijk alle problemen oplossen hoe gek of groot deze ook zijn. Daarnaast heeft hij een olifanten geheugen en ervaring waardoor hij snel problemen kan oplossen. Bij Calamiteiten is hij op zijn sterkst.

Categorie ‘Team van het jaar’

Een team bestaat uit 3 of meer personen, van verschillende afdelingen, die gezamenlijk zichtbaar resultaat hebben behaald.

Winnaar: Projectgroep Formule 1

Afdeling: NS & ProRail

De meeste unieke spoorprestatie van 2021 is tijdens de Formule 1 in Nederland geweest. NS vervoerde in 3 dagen tijd ruim 100.000 reizigers van en naar Zandvoort middels een uniek treinproduct van 3 dagen lang, 16 uur per dag, 12 treinen per uur. Dit is een collectieve prestatie van de hele sector waar we trots op kunnen zijn, waarin we hebben laten zien dat we flexibel, wendbaar zijn en gezamenlijk laten zien dat je met goede voorbereiding, focus en scherpte een waanzinnig product kan neerzetten wat niet eerder vertoond is. Een unieke prestatie van alle bedrijfsonderdelen in de voorbereiding, maar ook in de uitvoering.

Afdeling NS Leren

Afdeling: NS HR Expertisecentrum Uitvoering

Binnen NS wordt elke dag geleerd. Soms omdat het moet om je werk te mogen (blijven) doen. Maar ook om je werk weer een stapje beter te doen.

Onder normale omstandigheden is het ontwerpen, ontwikkelen en organiseren van het leren een soepel proces… maar door corona moest NS Leren alles op heel korte termijn anders organiseren. Want fysiek opleiden in klaslokalen of begeleiden op de werkvloer kon niet meer. En de opleidingen die ontwikkeld waren voor fysiek leren konden niet zomaar omgezet worden naar online. Collega’s mochten niet uit hun bevoegdheid lopen, of te laat instromen. Er was dus een acute behoefte aan alternatieven.

Binnen zeer korte tijd, met grote inspanning en creativiteit, is het leren volledig omgebouwd met als doel: coronaproof, met dezelfde kwaliteit. Hiervoor moesten collega’s van Leren zich razendsnel nieuwe leertechnologie eigen maken. De leerbegeleiders moesten snel de geheimen van online didactiek leren kennen. De planners hadden de taak om alles om te bouwen in de planning. Alle collega’s van Leren hebben hun grenzen opgezocht en opgerekt, en de lerende collega’s zo goed mogelijk hierin begeleid. Dankzij deze inspanningen zijn alle collega’s de afgelopen twee jaar continu bevoegd én bekwaam gebleven! Dit was écht een forse klus en een sprong in het onbekende. Geweldig dat het is gelukt!

Team Project GOS (Groot Onderhoud Schipholspoortunnel)
Saco de la Parra (ProRail), Erik van Blokland (Strukton Rail), Manon Abbo (ProRail), Frederik van den Bos (VolkerRail), Lotte Diephuis (Antea Group), Ted Berkhout (ProRail), Bas Braat (ProRail), Aris Horio (ProRail)

Afdeling: ProRail, Strukton, Antea Group

Project Groot Onderhoud Schipholspoortunnel bevatte zoveel werk dat er in twee jaar tijd 96 weekenden nodig waren als we dit op traditionele wijze zouden uitvoeren. De aard van de werkzaamheden waren dermate complex, dat er drie vrijgavetrajecten in zit. Het project werd daarmee als onrealistisch bestempeld gezien de snelheid waarmee het spoorsysteem vernieuwd moest worden. Dit kon alleen geschieden door de logistieke- en uitvoeringskennis van de aannemer te combineren en de vervoerders in de uitvoeringsplannen mee te nemen om te komen tot buitendienststellingen waarbij het werk zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kon worden tegen zo minimaal mogelijke reizigershinder. Zodoende werd het zogenaamde 2-fase model gebruikt, terwijl we daar geen ervaring mee hadden. Er zijn mensen geselecteerd die nieuwsgierig hiernaar waren én kritisch naar zijn/haar eigen gedrag konden kijken om voortdurend het moeilijke gesprek met elkaar aan te gaan wanneer oude gedragspatronen opdoemden. Tot op heden zijn zij hierin geslaagd! Hoewel, zo kritisch als ze zelf zijn, ze nog het idee hebben dat ze nog veel kunnen verbeteren. Juist deze instelling en zelfreflectie maakt hen zo waardevol in dit project.

Team DDZ Remmen
Rinze Vallinga, Pieter Roskam, Marcel Drost, Ludwig Kempenaar, Steven Paul Balk, Jeroen van der Salm, Lisa Struik, Willem van Ravenswaay, Mick Pas, Henk Kwint, Duncan van der Meeren, Matthijs Guldenaar, Rob van Vliet

Afdeling: NS Treinmodernisering, Onderhoud&Service, NS Techniek.

Als je bijna 10% van je zitplaatsen door en technisch probleem niet meer kunt inzetten is dat een groot probleem voor NS. Als je dan in staat bent om met vereende krachten in minder dan de helft van de gebruikelijke tijd een oplossing te implementeren waardoor onze reizigers weer over de benodigde zitplaatsen kunnen beschikken is dat een wereldprestatie. Dit team heeft laten zien hoe je, ondanks zeer verschillende achtergronden en verantwoordelijkheden, als 1 team voor de NS doelen kunt gaan.

WhatsApp Groep Professionals S&O
Aad van Atten (Hc Vs) Willem Bax (Hc Rtd), Anneloes van den Broek (Hc Ehv), Carola Nummerdor (Hc Zl)

Afdeling: NS Service en Operatie

Een initiatief voor-en door collega’s, waarbij we een brug slaan tussen de collega’s op kantoor en de collega’s op de werkvloer. Een initiatief dat zichzelf in meerdere projecten- en programma’s voor de volle 100% heeft bewezen door kennis, kunde en ervaringen van de werkvloer te combineren met de visie/strategie van NS bij het doorontwikkelen van (nieuwe) producten en proposities. Vanuit oprechte betrokkenheid en passie en zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan (tijd/geld). Dit is de kracht van oNS.