Nominaties en voordrachten 2018

Voor de editie van 2018 van de Jan van Stappen Spoorprijs waren er in totaal 34 voordrachten, 14 voor de categorie verbetering van de spoorprestatie en 20 voor de categorie verbetering van de reisbeleving. Dit zijn de drie nominaties en voordrachten per categorie:

Nominaties verbetering spoor of spooromgeving

Duurzaam demonteren oud materieel
Marti van Iersel – NS Operatie

NS schaft van tijd tot tijd nieuwe treinen aan. Oude treinen staan dan in de weg op het opstelterrein. Door dit project worden ze, als modernisering, verkoop of schenking niet meer tot de mogelijkheden behoort, in het Servicebedrijf Zuid in Eindhoven duurzaam gedemonteerd. Van rempaneel tot machinistenstoel, zowel locomotieven als rijtuigen worden verwerkt als waardevolle grondstoffen. De onderdelen gaan naar NS, de TechniekFabriek, KaNS Centraal of het Spoorwegmuseum.

Marti heeft voor dit werk, dat gewoonlijk wordt uitbesteed, samen met het management en alle collega’s een voorspelbaar en betrouwbaar proces ingericht. Met als resultaat dat 96% van de materialen uit deze slooptreinen wordt hergebruikt, gerecycled of geupcycled. De verwachting is dat dit de komende jaren zo’n 35 miljoen kilo aan hergebruikte producten oplevert. Het project biedt bovendien werk voor de monteurs als de andere treinen rijden.

Internet of Things sensoren voor wissels
Wim Verheul, Maurits Arnolds – ProRail

Monitoring van systemen in het spoor is niet nieuw, maar gebeurt via sensoren met kabels. Afgelopen winter zijn er voor het eerst draadloze en energiezuinige Internet of Things sensoren op zo’n 1.500 wissels geplaatst. Deze sensoren geven aan of de temperatuur van de wissel in orde is. Is die te laag of te hoog, dan stuurt de sensor een sms’je aan de onderhoudsdienst die het spoor op kan nog voordat er een storing plaatsvindt.

Wim heeft de Internet of Things sensoren naar het spoor gebracht toen de techniek nog in de kinderschoenen stond. En ze daarna samen met Maurits binnen vier weken tijd op het spoor weten te beproeven. Na een eerste succesvolle proef in Utrecht zijn de sensoren overal in het land op wissels geplaatst. Ze zijn een uitstekend hulpmiddel om eenvoudig en snel in te kunnen spelen op problemen door winterweer of bij extreme hitte. En bieden bovendien ook mogelijkheden voor andere metingen.

Samen uit de put
Camiel Meijneken, Cyriel Prinsen – NS Operatie

Goed werkende toiletten aan boord van de nieuwe Intercity-direct zijn een belangrijke service in de dienstverlening aan reizigers op deze hogesnelheidslijn. Deze bio-toiletten moeten snel, eenvoudig en veilig onderhouden kunnen worden. Voor de start van de dienstregeling op het traject Den Haag – Eindhoven begin 2017, was het realiseren van werkputten op het opstelterrein Den Haag Binckhorst dan ook een randvoorwaarde.

Gewoonlijk zou dit project op basis van een traditionele relatie tussen opdrachtgever-opdrachtnemer worden opgepakt. Camiel en Cyriel deden het anders, ze zijn samen opgetrokken. In onderling vertrouwen zijn de belangen en rolverdeling openlijk besproken en de basisplanning, maar ook de versnellingsmogelijkheden en risico’s gedeeld. Met een helder doel: maart 2017 de werkputten realiseren. En dat is gelukt.

Nominaties verbetering dienstverlening aan reizigers

Snel een stranding melden en weer op weg
Marcel Dirchs

Tijdens de zware winterdagen van 2010-2012 was de beeldvorming dat NS in de bijsturing ’haar personeel kwijt was’. Dat doet het imago geen goed. Het bestaande proces was omslachtig door de benodigde bezetting, de bewerkelijkheid van het proces en de doorlooptijd. Met als gevolg dat iedereen voortdurend achter de feiten aanliep, veel frustratie en opgeheven treinen.

Al jaren werd er nagedacht over een oplossing. Marcel heeft die samen met een team van collega’s van Service & Operatie, Transportbesturing en IT gevonden en die gelijk geïntroduceerd: de ‘ik-ben-gestrand’ knop op de opvolger van de Railpocket. Meldingen van treinpersoneel komen nu rechtstreeks in het bijsturingssysteem terecht, waarna de collega’s van Transportbesturing aan de slag kunnen met het maken van een nieuw dienstkaartje.

Tijdens de hevige sneeuwval op 10 en 11 december is de knop al meer dan 150 keer gebruikt en gedurende de storm op 19 januari was dat zelfs meer dan 1.400 keer. Dankzij de knop zijn onze gestrande collega’s weer snel op weg.

Kerstfilm Naar huis
Katja Romantsova – NS Commercie & Ontwikkeling

Als NS leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Wij zorgen ervoor dat ons land letterlijk in beweging blijft. Om dat te kunnen blijven doen zoals we dat doen, is het belangrijk dat we de volgende concessie gegund krijgen. Daarvoor hebben we ook ‘de stem’ nodig van het Nederlandse publiek.

Onze reclames worden altijd vooraf volledig uitgedacht en de modellen die erin spelen geregisseerd. Deze film is totaal anders. Een jaar lang zijn onze reizigers gevolgd en de mooiste beelden zijn samengevoegd in een bijzondere compilatie, voorzien van krachtige muziek. De kerstfilm ‘Naar huis’ laat op originele en emotionele wijze zien hoe wij in 2017 reizigers overal naartoe hebben gebracht, maar dat uiteindelijk de mooiste bestemming toch ‘thuis’ blijft.

Met deze film vol treinromantiek tonen we heel Nederland een eerlijk, maar ook mooi beeld van het reizen met de trein met de reiziger in de hoofdrol. Zo draagt de film bij aan een positief imago van NS én treinreizen bij het brede publiek en aan onze interne trots.

Selfie Conducteurs
Mustafa Hosgören en Onur Yürükel – NS Operatie

Gastvrijheid is één van de strategische speerpunten van NS om de reizigersbeleving te optimaliseren en een hoge klanttevredenheid te realiseren. De medewerkers van NS Operatie zijn daarbij ons belangrijkste visitekaartje.

Onur en Mustafa, twee hoofdconducteurs uit regio Oost, vallen op door hoe ze in de afgelopen periode op eigen initiatief invulling hebben gegeven aan die gezichtsbepalende rol. Ze hebben zichzelf bij het grote publiek geïntroduceerd als de Selfie Conducteurs.

Vanuit hun vakmanschap, maar op ludieke wijze en in een eigentijdse stijl maken Onur en Mustafa contact met onze reizigers. Los van elkaar, met z’n tweeën of samen met Communicatie maken ze filmpjes en foto’s die zij via social media delen. En in hun vrije tijd bedenken ze telkens weer nieuwe ideeën om onze reizigers te blijven verrassen.

In korte tijd hebben ze al meer dan 1.000 volgers op Instagram en ook het aantal positieve reacties op Facebook blijft groeien. Ook hebben ze al een keer of tien de krant gehaald. Onur en Mustafa hebben intussen zelfs een serieuze fan base. Reizigers kopen een vervoersbewijs of reizen verder om met hen op de foto te kunnen.

Overige voordrachten

Verbetering spoor of spooromgeving

De Spoorloper-voorspeller
Laurens Koppenol

Laurens heeft een dashboard ontwikkeld waarmee incidentenbestrijders (BOA’s) op hun tablet kunnen voorspellen waar morgen en overmorgen spoorlopers langs het spoor verwacht worden. Dit heeft hij voor elkaar gekregen met Big Data technieken, Machine learning algoritmes en het combineren van heel veel interne en externe databronnen.

Overweg Oversteekhulp
Jeroen Nederlof

De Oversteekhulp is een informatiezuil dichtbij een overweg, die aangeeft of passanten rustig kunnen oversteken of dat er binnen korte tijd een trein aankomt. Komt de witte trein in beeld, dan kan de langzamere voetganger besluiten om te wachten tot de trein voorbij is en het groene mannetje weer verschijnt. De oversteekhulp is een extra hulpmiddel, de overweginstallatie blijft leidend.

Muurschilderingen maken Binckhorst veiliger
 Petra Masereeuw

In opdracht van het ministerie IenW voert ProRail, binnen het programma Emplacement op Orde, het project Upgrade Emplacementsvoorzieningen uit. Doel hiervan is het verbeteren van de ARBO omstandigheden op opstelterreinen, door het verbeteren van de looppaden, opstelvoorzieningen en verlichting. Eén van de projectmedewerkers heeft het initiatief genomen muurschilderingen aan te laten brengen door graffitikunstenaars op vier pilaren van een onderdoorgang op het emplacement Binckhorst. Voor de medewerkers van NedTrain en NS (en ProRail), die dagelijks gebruik maken van deze onderdoorgang, een verrassende verbetering van hun arbeidsomstandigheden. Gezien de beperkte kosten van nog geen € 10.000 een zeer kosteneffectieve maatregel.

Toepassing van algoritmes om efficiënter te werken
 Inge ten Velde en Ron Nagtegaal

Dat slimmer gebruik van algoritmes het spoorsysteem een enorm efficiency-voordeel kan opleveren, hebben Inge en Ron in 2017 bewezen met twee voorbeelden: 1) Augmented Reality-bril: Door gegevens van de bovenleiding uit technische tekeningen d.m.v. algoritmes om te zetten naar data, is het mogelijk de conditiegegevens te visualiseren via een ‘AR-bril’ voor de monteur/specialist buiten. 2) Het proces om te komen tot Werkplek BeveiligingsInstructies (WBI) inclusief schakelopdrachten voor de bovenleiding gebeurt nu handmatig o.b.v. verschillende technische tekeningen en schema’s. Door deze tekeningen om te zetten naar data, kan het WBI-proces door middel van algoritmes grotendeels geautomatiseerd worden.

Verbetering op de HSL
Mark Oldenziel en Rolf Schooleman

Het gezamenlijke verbeterprogramma heeft een plan gemaakt om de prestaties op de HSL significant te verbeteren. Dit plan is door voorgedragen kandidaten voortvarend opgepakt, waarbij diverse afdelingen ketenbreed verbonden zijn en er continue aandacht is geweest voor de dynamiek van de operationele problemen, waarbij steeds gekeken werd of het plan en de uitvoering daarop aangepast moest worden. De proactieve en vasthoudende houding van het team, heeft voor het allerbeste jaar op de HSL gezorgd met een klantprestatie die boven elke verwachting uit is gestegen: KPI’s boven de doelstellingen en een enorme stijging van aantal reizigers op de HSL.

Storingen in de rijdende trein aan zien komen voor het te laat is
Margot Peters en Wan-Jui Lee

Door natuurkundig onderzoek naar gedrag van materieel slim te combineren met innovatieve analyse van data uit trein en baan zijn Margot en Wan-Jui erin geslaagd een methode te ontwikkelen waarmee we kunnen zien dat er zich een storing in de trein ontwikkelt.

Inrichten garantiesysteem voor nieuw Flirt treinmaterieel
Reimer Hettema

Reimer heeft systeem voor garantie voor nieuwe Flirt treinen ingericht. Kenmerken: vergaande samenwerking met leverancier Stadler; beide partijen werken in daarvoor aangepaste NS systeem Maximo; Stadler erkent de contractuele waarde van Maximo gegevens; Stadler baseert verbeteringen voor ontwerp, onderhoud en bediening op de rapportages op deze Maximo data. Beide partijen verrekenen hiermee eenvoudig de garantiekosten.

Opvolger Railpocket
 Mark van Zaale

Mark heeft met het project Opvolger Railpocket (ORP) samen met zijn team ervoor gezorgd dat de 1e lijns medewerkers van S&O over moderne apparatuur met goed werkende apps beschikken. De nieuwe apparatuur en apps zijn zeer goed door de 1e lijns-medewerkers van S&O ontvangen.

Reality check
Annelies van Unen en Kees Kokken

Om projectmanagers en lijnmanagers te helpen zich beter voor te bereiden op de introductie van nieuwe en gewijzigde treinen is er door de collega’s Programma Materieelimplementaties (PMI) een nieuwe werkvorm “reality checks ”bedacht en uitgewerkt. In ‘reality-checks” denken collega’s uit verschillende bedrijfsonderdelen actief mee met de eigenaar van het vraagstuk. Deze op progressie gerichte nieuwe werkvorm maakt dat er gezamenlijk zeer bruikbare tips en aandachtpunten ter verder verbetering worden ingebracht. De ervaring leert inmiddels dat zowel de eigenaar van het ingebrachte vraagstuk als de deelnemers met meer kennis naar buiten lopen. De methode is bijzonder vanwege de positieve en lerende inslag, die maakt dat maximale openheid wordt bereikt, verdediging wordt voorkomen en er een positieve en energieke sfeer ontstaat. Met deze nieuwe werkvorm creëren we een veilige omgeving alwaar iedereen zijn of haar input kwijt kan.

Verbouwing werkplaatsen
Hans Koes

Voor de introductie van de FLIRT als nieuw materieel is de werkplaats te Maastricht aangrijpend verbouwd. In waanzinnig tempo is een ongekende prestatie neergezet en is de doorlooptijd absurd kort geweest. Dit heeft het uiterste van Hans gevergd als projectmanager.

Wielrevisie Haarlem: Nieuw proces, minder machines, volwielen en … heel veel geld bespaard
Jos Halters en John Nederstigt

Jos is de geestelijk vader van het nieuwe wielstel-revisieproces in Haarlem. Hij heef zijn rol en verantwoordelijkheid daarbij ver overstegen, door niet door te ontwikkelen op de standaard, maar een compleet nieuwe proces te ontwikkelen met nieuwe technologieën, het idee (inmiddels besluit) om ‘bandwielen’ te vervangen door ‘volwielen’ komt van zijn hand. Hierdoor zijn tal van machines bespaard van een paar miljoen euro. Bovendien zijn hierdoor lagere materieelkosten ontstaan van circa tientallen miljoenen euro’s over de restlevensduur van dit materieel. Tot slot is de doorlooptijd van de behandeling van de wielstellen meer dan gehalveerd.

Verbetering dienstverlening aan reizigers

Pop-up musea
Richard Dekker
De transparante wachtruimtes op de perrons van vier stations zijn ingericht als tijdelijke musea. Bekende Nederlanders toonden hun favoriete objecten uit de liefst 350.000 items van over de hele wereld. De musea waren ingericht in Leiden, Utrecht Centraal, Arnhem en Zwolle.

Transparante online strategie
Andy Wiemer en Pierrette Kousemaker

Transparantheid en gestuurd ambassadeurschap op social media zorgen ervoor dat er extern inzicht en daarmee begrip ontstaat voor de wijze waarop incidenten op het spoor worden afgehandeld bijv. bij een bovenleidingbreuk. Medio 2017 zijn oa de ProRail Incidenten Bestrijders (ICB-ers) gaan twitteren over hun actuele operatie buiten. Deze online strategie zorgt ervoor dat hun werk met trots, aaibaar en op een persoonlijke wijze zichtbaar wordt. In combinatie met snel openheid van zaken geven en deze ook qua beeld zichtbaar te maken, zoals recentelijk bij de grote storm, zorgen extern voor begrip. Deze aanpak zorgt ervoor dat we regie houden op de beeldvorming in de (social) media.

Omgevingscommunicatie ombouw Assen
Bart Wiggers en Bernadette Paping

Tijdens de ombouw van emplacement Assen is veel overlast geweest voor de omgeving (bouw verkeer, geluid, alternatief bus vervoer, etc.). Tegelijkertijd waren omwonenden en belangstellenden erg betrokken bij deze mooie bouwklus in het midden van “hun” stad. Bart heeft als Rail System Engineer in het projectteam hier goed op ingespeeld door op reisinformatie middelen (buiten gebruik, er reden toch geen treinen) in te zetten om kijkers bij de bouw werkzaamheden te informeren over de planning van werkzaamheden en belangrijke of mooie momenten om mee te maken: “12.15u in hijsen wissel aan de westzijde emplacement” of “morgenavond start inrijden betonnen onderdoorgang”. Hiermee heeft hij met het projectteam onder leiding van Bernadette Paping een mooie verbinding gemaakt met de omgeving in Assen en hun meegenomen in het mooie werk dat we doen om het treinproduct nog beter te maken.

Stationscongres 2017
Arnica van den Hoorn en Henk Wind

Woensdag 15 november, werd het Stationscongres 2017 georganiseerd in de Wagenwerkplaats in Amersfoort door ProRail en NS Stations. Het doel van dit congres was om samen met circa 130 vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden in gesprek te gaan over toekomstgerichte, duurzame, comfortabele en veilige stations waar bezoekers, reizigers en inwoners vrolijk van worden. Door de verschillende rollen, eigendommen en verantwoordelijkheden in het stationsdomein is samenwerking tussen ons en onze partners zoals vervoerders, gemeenten en provincies (concessieverleners) een must. Het aangaan van de uitdagingen en het realiseren van de ambities kunnen namelijk alleen in onderlinge samenwerking gerealiseerd worden. Alleen dan realiseren we stations van wereldklasse.

ICE via de Betuweroute
Erik Leddy en Wico Molenaar

Tot voor kort was de Betuweroute uitsluitend voor goederentreinen. Wegens werkzaamheden tussen Utrecht en Arnhem is soms geen doorgaand treinverkeer mogelijk tussen deze steden. ICE reed in een dergelijke situatie altijd om via Venlo naar Keulen. Een flinke reistijdverlenging en vier stations, waaronder Arnhem, werden niet bediend. Zeer vervelend voor onze klanten maar dat is nu verleden tijd. Bij werkzaamheden of een actuele stremming tussen Utrecht en Arnhem kan ICE International nu omrijden via Geldermalsen-Betuweroute-Elst. Een gehalveerde extra reistijd ten opzichte van de Venlo-omleidingsroute en daarbij kan op alle reguliere stations worden gehalteerd.

Kwaliteit nieuwe (SNG) treinen beter vanaf dag 1 ! Door unieke aanpak en samenwerking met de leverancier
Yvonne van Neerven en Michel Holst

Het team Kwaliteit Nieuwbouw van SNG heeft op basis van bestaande kwaliteitsmanagement technieken én geleerde lessen uit gebruik en onderhoud een vernieuwde aanpak ontwikkeld waarmee de productie-kwaliteit vanaf aflevering op het gewenste niveau is.

Stationsteam Breda
Regillio Baal

Het stations team is een samenwerking van medewerkers service stations en Veiligheid &Service. Dit maakt ook dat er niet een persoon kan worden voor gedragen maar twee personen. De tweede medewerker is Stephan Hijma. Als team hebben zij samen inzichtelijk gemaakt of de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid omhoog gaan als de eerstelijnsmedewerkers samen met de eerste lijnmanager meer ruimte krijgen om te handelen (integrale samenwerking V&S en T&S); ‘daar zijn waar de reiziger ons nodig heeft’ o.b.v. objectiveerbare gegevens lokaal in te vullen. Dit hebben zij gedaan door initiatieven te ontwikkelen, waarbij de klanttevredenheid en medewerkers tevredenheid centraal staan. Denk hierbij aan een poster die overal op het station hangt, waarmee wordt verteld dat de reiziger bij iedereen terecht kan. Een ander voorbeeld is een omroepbericht waarmee zij reizigers welkome heten op hun station. Tevens hebben zij op markten gestaan met een dropbox om feed back van de klanten en collega’s op te halen en dit omgezet in verbeterpunten.

Onze klanten krijgen vanaf augustus 2017 meer IBO!!
Adwin van Kastel en Jos Wijnhold

In juli is op initiatief van Adwin de aanpak van IBO in onze Regio verbeterd. Hij heeft het voor elkaar gekregen om op deze KPI nieuwe energie te krijgen. Dit is gelukt doordat er een aanpak is bedacht die zich kenmerkt door eenvoud en is samen te vatten door: “benoem bij elk overstapstation de tijd waarop je aankomt”. Op deze manier wordt ook duidelijk voor onze klanten wanneer je te laat aankomt. Er is aansluiting gezocht bij de resultaten van het omroepen van aankomststations. Dit gebeurt in ruim 95% van de gevallen. Dit positieve resultaat bepaalt voor een belangrijk deel de kracht van bovenstaande boodschap. Jos heeft er een wedstrijd element aan toegevoegd door met Regio Noord West te strijden om het beste resultaat.

IHA = Impact en Hoge Ambitie
– Lammert Visser en Lisette Kremer

In april 2017 hebben heeft het team IHA waar Lisette en Lammert deel van uit maken de uitbreiding vervoer HSL Den Haag – Eindhoven geïntroduceerd. Ook hebben zij toegewerkt naar introductie van IC Brussel over de HSL en naar de introductie van de Eurostar. De leden van het team IHA hebben door hun uitgesproken flexibele opstelling onder hoge tijds- en politieke druk goed voorbereidend werk geleverd voor de implementatie van verschillende HSL producten. Die politieke druk kwam niet alleen vanuit de organisatie NS, maar ook vanuit Den Haag en Brussel. Daarnaast krijgt IC Brussel als vervanger van de Fyra ook veel media aandacht wat een extra druk geeft.

Stemmen op stations
Silvina vd Horst en Irene den Adel

Silvina en Irene hebben dit opgepakt (en afgestemd met communicatie en operatie van zowel ProRail als NS Stations) vanuit hun rol als management assistent. Ze krijgen voorgaande jaren veel vragen vanuit diverse gemeenten etc binnen en hebben gemeend een verbetering aan te willen brengen aan het proces, de afspraken, de communicatie en realisatie mbt stemmen op stations. Stemmen doet er toe en zodoende bieden wij (ProRail en NS) onze reigers en gasten de mogelijkheid om te stemmen. Het is een terugkerende activiteit die het gastheerschap op onze stations vergroot

Ontwikkeling en realisatie van de parkeergarage Driebergen-Zeist –
René Zirkzee en Wim van den Oudenalder (Team Parkeren)

René  en Wim hebben een bijzondere bijdrage geleverd bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe parkeergarage bij station Driebergen-Zeist. Reizigers, stakeholders en collega’s zijn trots op deze prachtige, comfortabele en duurzame garage. Rene en Wim zijn er in geslaagd om financiering op te halen bij de stakeholders en als gedelegeerd opdrachtgever op een slimme wijze de aanbesteding in de markt te zetten.

Volledig nieuw intuïtief keuzeproces bij de NS kaartautomaat (user interface)
René Westra en Bas Zwerus

In 2017 is de volledige user interface van de NS kaartautomaten herzien. Het nieuwe keuzeproces is volledig intuïtief en volledig vanuit het perspectief van de reiziger opgezet, eenvoudig door het gebruik van pictogrammen, visueel aantrekkelijk en sneller in afhandeltijd.

Een persoonlijker NS
Joost Kaart

Joost en zijn team hebben een grote rol in een steeds persoonlijker inzet van digitale NS kanalen zoals NS.nl, advertenties en e-mailings. Dit gebeurt via een speciaal data management platform wat ervoor zorgt dat er op basis van klantprofiel de juiste informatie getoond wordt zoals bijvoorbeeld een aanbieding of servicebericht. Joost heeft hierin een voortrekkersrol genomen en ervoor gezorgd dat dit ook voor NS ingezet kan worden. Zijn vernieuwende toepassingen hebben ook buiten NS aandacht gekregen van vakgenoten. En nog veel belangrijker ze hebben ervoor gezorgd dat de resultaten (clicks, conversies en aankopen) flink verbeterden.

De nieuwe spoordeelwinkel
Wietze Lantinga en Fokko van der Schans

Spoordeelwinkel, de webshop waar reizigers altijd terecht kunnen voor een voordelig dagje uit met de trein, is in 2017 volledig opnieuw neergezet. Een fris design met duidelijke navigatie, waarmee nog beter is aangesloten bij de wens van de klant, heeft geresulteerd in 20% stijging van conversie. Een wijziging die door klanten en medewerkers positief wordt ontvangen, wat (1) resulteert in meer reizigers voor NS, (2) betere vulling geeft aan capaciteit in daluren en (3) positief van invloed is op het rendement van onze organisatie. Enkel en alleen vanwege extra inspanningen van betrokken collega’s heeft dit langlopende project eindelijk kunnen slagen.

Swipe & Go: reizen met je mobiel – Leo vd Meulen
Swipe&Go is een nieuwe manier van reizen waarbij de klant zijn reis vastlegt op basis van de locatiegegevens van zijn telefoon. Bij een overstap op een andere vervoerder hoeft er geen actie meer uitgevoerd te worden maar middels de locatiegegevens wordt wel de juiste reis vastgelegd en de juiste prijs berekend. Dit werkt nu voor trein maar kan eenvoudig uitgebreid worden naar alle modaliteiten, huidige én nieuwe.

Webcare tijdens Code Rood
Marloes Orij

11 december 2017, winterweer en code rood. Bij Klantenservice staan de telefoons dan altijd roodgloeiend en dat onverwachte aanbod is moeilijk om te vangen met de huidige bezetting. Om de reizigers toch goed te kunnen helpen heeft Marloes Orij alles uit de kast gehaald. ze heeft 15 staf collega’s gemotiveerd om mee te helpen op Webcare (dit is geen regulier werk voor de staf dus er moest een spoedcursus komen), maar ook heeft ze door weer en wind kerstkransjes gehaald voor iedereen om te motiveren en een hart onder de riem te steken. Hierdoor werd het een super goede dag voor de Webcare en voor de klant en hebben we alle reizigers dmv goed reis advies weer veilig thuis gekregen. Zie voor bewijs ook: http://nieuws.ns.nl/ns-collegas-blij-met-begrip-van-winterreizigers

NS Trein van Morgen @ Dutch Design Week 2017
Evelien Ten Elsen en Joost v.d. Made

NS wil het reisplezier vergroten door haar reizigers nieuwe manieren aan te bieden waarop deze de reistijd naar wens kan invullen. De samenwerking met de Dutch Design Foundation heeft als doelstelling met designers nieuwe concepten te ontwikkelen, deze te valideren en draagvlak te creëren door in dialoog te gaan met het grote publiek. Voor de Dutch Design Week 2017 werd een design challenge uitgezet (What If Lab) waarvan de winnende concepten in een DDW-trein konden worden getest. Op het Ketelhuisplein konden bezoekers in de NS Mock Up nieuwe interieurconcepten uitproberen en hun mening geven.