Nominaties en voordrachten 2017

In 2017 is door het bestuur van de stichting Jan van Stappen besloten in het vervolg twee prijzen uit te reiken; één in de categorie verbetering aan het spoor of in de spooromgeving c.q. de beste spoorprestatie en één in de categorie verbetering van de dienstverlening aan de reiziger ofwel beste reisbeleving. Dit jaar waren er in totaal 40 voordrachten die kans maakten op een nominatie en daarmee meedongen naar een prijs;  23 in de categorie verbetering aan het spoor of in de spooromgeving en 17 voor verbetering van de dienstverlening aan reizigers.

Nominaties verbetering spoor of spooromgeving

In de categorie ‘verbetering aan het Spoor of in de spooromgeving c.q. beste Spoorprestatie’ kende het bestuur van de stichting Jan van Stappen in 2017 nominaties toe aan onderstaande initiatieven en projecten.

Leercirkel Intercity Direct
Peter de Lange en Frits Neuteboom

De Intercity Direct rijdt op de hogesnelheidslijn (HSL). De HSL is dé verbinding tussen Amsterdam en Parijs, maar ook belangrijk voor de Nederlandse dienstregeling.

Reizigers op dit traject rekenen op een onverstoorde reis. Om een goede dienstregeling te kunnen waarborgen, rijden er meer treinen van het type Intercity Direct en treinen uit de 1100 serie op deze lijn. Meer treinen betekent ook een groter risico op verstoringen.

Met de introductie van het principe van de leercirkel draagt Peter bij aan het snel verhelpen of zelfs voorkomen van storingen. Vooral door de uitwisseling van storingsgegevens onder machinisten, engineers en monteurs. Het aantal storingen op de HSL ging dan ook van meer dan 50 in april 2016 naar minder dan 20 in december 2016.

Om deze werkwijze aan de man te brengen, ging hij met een informatiekraam langs de standplaatsen, deelde zakkaartjes met tips uit en stelde een top 10 op van storingen met bijbehorende oplossingsstrategieën. Dit idee leent zich bovendien uitstekend voor vertaling naar andere materieeltypen en trajecten.

High Speed Treinwasinstallatie
Peter Oosterbaan en Fred Volkers

Deze treinwasinstallatie is dé innovatie op reinigingsgebied in de spoorwereld. Nergens anders in Europa zijn treinen sneller schoon, zodat reizigers weer van een prachtig uitzicht kunnen genieten.

De tijdwinst komt vooral doordat de reiniging van de trein onderdeel van het reguliere rangeerproces is, waardoor geen extra treinbewegingen nodig zijn. De rangeerder houdt zich gewoon aan de rangeersnelheid en rijdt door tot aan het lengtebord.

Maar er is meer winst. De snelheid leidt tot een stijging in het aantal gewassen bakken met 22%. Doordat de treinen van een tagreader zijn voorzien, herkent de wasinstallatie eenvoudig materieeltype en treinstellen en start automatisch het juiste wasprogramma. Een bijkomend voordeel is dat er ook bij winters weer gewoon gewassen kan worden. Bovendien wordt er rekening gehouden met het milieu, door de wijze waarop de reinigingsmiddelen worden afgevoerd.

Altijd met de trein naar Schiphol
Edward Worthington en Patrick van Beek

Vertraging op het traject naar Schiphol veroorzaakt bij reizigers over het algemeen behoorlijk wat spanning. Veel van die vertragingen worden veroorzaakt door storingsmeldingen (brand) in de Schipholtunnel. Al dan niet loos alarm.

Edward overtuigde de medewerkers bij overheidshulpdiensten zoals de Brandweer van de effectiviteit van deze maatregel. En Patrick bedacht een oplossing die veel stress kan voorkomen en overtuigde collega’s bij ProRail en NS van de effectiviteit van deze maatregel.

Wat de versperringsmaatregel Schiphol 00 bijzonder maakt, is dat Infra Configuratie Beheer en Verkeersleiding juist niet in actie komen. Door treinen te laten keren en terugrijden naar het dichtstbij zijnde station, ontstond al gauw zo’n 3,5 uur vertraging in de treindienst. Nu kunnen treinen, met de bevestiging dat de brand loos alarm was, na een kwartier hun weg vervolgen. Een enorme opluchting voor duizenden reizigers, die zo toch hun bestemming op tijd bereiken.

Nominaties verbetering dienstverlening aan reizigers

En in de categorie verbetering van dienstverlening aan de reiziger c.q. Klantbeleving kende het bestuur van de stichting Jan van Stappen de nominaties toe aan de volgende  initiatieven en projecten.

Gastvrijheidsambassadeurs Regio Noord
Carola Nummerdor als vertegenwoordiger van de groep

In 2019 beoordeelt de overheid of NS de in de concessie gemaakte afspraken ook echt waarmaakt. Een van de doelstellingen is dat in 2019 80% van de reizigers NS een 7 of hoger geeft.

Met het oog daarop maakte een groep van 18 hoofdconducteurs uit Zwolle, Leeuwarden en Groningen op grond van eigen inzichten en ervaringen de omslag van kaartcontrole naar gastheerschap op de trein.

Ze speelden met de omroep en het aanspreken van reizigers tijdens hun ronde in de trein. Zo ontdekten ze dat ze de verwachtingen van reizigers eenvoudig kunnen overtreffen. Enkel en alleen door zich open op te stellen en oog te hebben voor de ander. Met als resultaat blij verraste reizigers en meer plezier in het werk.

Hun enthousiasme werkte aanstekelijk, want intussen hebben zich meer collega’s uit de regio aangesloten bij dit initiatief. En ook in andere regio’s wordt gastvrijheid in de praktijk beproefd.

Bestuursakkoord Fietsparkeren
Kees Miedema en Mark Wienbelt

Het aantal treinreizigers blijft groeien. En al bijna de helft van hen komt met de fiets naar het station. Een goede plek voor je fiets draagt bij aan een makkelijke reis van deur-tot-deur.

In 2016 werd door 16 partijen, waaronder het ministerie van I&M, ProRail, ANWB, FietsersBond, Metro poolregio Rotterdam Den Haag en NS, de Bestuursovereenkomst Fietsparkeren ondertekend. Met als doel om voor zowel de zeer korte als de langere termijn het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations aan te pakken.

Financiering van het parkeerprobleem bleek aanvankelijk het struikelblok, maar het lukte toch dit op een groot aantal locaties rond te krijgen. Met als sluitstuk dus een landelijk bestuursakkoord waarin is afgesproken dat de financiering centraal wordt geregeld, er aan de slag wordt gegaan met het maken van plannen en een aantal door NS geïnitieerde maatregelen, zoals ‘eerste 24u gratis’, als standaard oplossing in de realisatie worden meegenomen.

Voor Kees,, al jaren de drijvende kracht achter het praktisch invullen van het deur-tot-deur-denken, kan dit akkoord beschouwd worden als een kroon op zijn werk voor NS en ProRail.

N.B.: Tijdens het Fietsparkeercongres op 21 november 2019 ontving Kees Miedema uit handen van minister Stientje van Veldhoven een lintje voor het feit dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

StationsHuiskamer Lokaal
Mark Jansen

Op grond van een afweging van kosten en baten komen kleinere stations er in de regel karig vanaf als het gaat om voorzieningen voor reizigers.

Door de StationsHuiskamer Lokaal kunnen nu ook reizigers op vier kleinere stations in Nederland wachten, naar het toilet gaan, elkaar ontmoeten en een koffie voor onderweg halen. Met als resultaat blije reizigers, maar dat niet alleen.

Tijdens de ontwikkeling van dit initiatief is namelijk veel aandacht geschonken aan duurzaamheid, zowel vanuit milieu, sociaal als economisch perspectief. Zo zijn er veel energie efficiënte maatregelen genomen, komt het meubilair van de Kringloopwinkel en zijn er banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt er bij voorkeur samengewerkt met lokale partijen om de inrichting en het productaanbod te realiseren. En tot slot is naast het milieu en de mens ook een financieel toekomstbestendig concept ontwikkeld door kostenneutraal verschillende primaire reizigersvoorzieningen aan te bieden. Dit is eerder nog niet gelukt.

Overige voordrachten

Verbetering spoor of spooromgeving

Stroomschema meldingen
Melanie Sondervan

De betrokkenheid van medewerkers bij hun eigen veiligheid en die van anderen wordt vergroot doordat met het stroomschema meldingen in beeld is gebracht wat er gebeurt met veiligheidsmeldingen.

Spanningsdectiesysteem voor spanningssluis
Jeroen Vonk

Met het spanningsdetectiesysteem rijden treinen eenvoudig door bij verschil in spanning op de bovenleiding doordat het systeem vaststelt met welke spanning een trein binnenkomt en die aanpast aan het vervolg van het traject.

Knipperend vertrekseinlicht
Martin van der Steen en Ronald Helder

In onderling overleg tussen ProRail en NS is verbetering gebracht in de punctualiteit en veiligheid van het vertrek van treinen. Eenvoudigweg door het vertrekseinlicht knipperend te maken, waardoor er voor de conducteur een duidelijk herkenbaar vertreksignaal is.

Realisatie planningstool basisnetrijwegen
Edwin Luijtjes

Met de ontwikkeling en implementatie van deze tool kan in de jaardienstregeling rekening worden gehouden met veilige rijwegen voor goederentreinen in complexe situaties.

EKT/ORP
Ron Bongers

Met EKT/ORP worden alle eerstelijns medewerkers van NS klaargestoomd voor het digitale tijdperk en het gebruik van een nieuw apparaat om hun werk te kunnen doen.

Natuurbeheer eenvoudiger toepasbaar
Ellen Boontje, Jeff Diks

Natuurbehoud en economische groei staan vaak op gespannen voet met elkaar. Met enkele slimme voorzieningen zijn versnipperde natuurgebieden weer verbonden worden en levert het spoor zo een positieve bijdrage aan het natuurbeheer in Nederland.

Leercirkel Intercity Direct voor machinisten
Johan Wiegman

Het door de Leercirkel Intercity Direct verhoogde kennisniveau en handelingsperspectief van machinisten heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het terugbrengen van het aantal verstoringen.

View+ : De app voor de hele bouwkeet!
Rik van den Band en Paul van der Struijs

De applicatie View+ geeft real-time de situatie op het spoor weer; voor de bouwmanager, de werkplekbeveiliging en de hele werkploeg. Tijdens buitendienststellingen zijn foutmeldingen direct zichtbaar met minder risico op misverstanden. De kans dat werkzaamheden uitlopen en verstoringen in de treindienst optreden wordt zo kleiner.

Het nieuwe GTBV systeem
Jouke de Haan en Mijno van der Ploeg

Door een nieuwe wijze van samenwerken tussen Business Systemen, Klantenservice en reizigers is een nieuw systeem voor Geld Terug Bij Vertraging ontwikkeld dat voor iedereen werkt.

Assetinformatie registratie versimpelen
Tjeerd Dierckxsens

Door nieuwe technologieën te combineren wordt de registratie en administratie van 180.000 oude assets ten behoeve van onderhoud kinderlijk eenvoudig.

Afdekfolie
John Mathijsen

Met geperforeerde afdekfolie kunnen slachtoffers bij een aanrijding met een persoon snel en eenvoudig worden afgedekt.

Value Management & Engineering
Timme Hendriksen

Value Management en dienstverlening aan de reizigers gaan hand in hand. Want het is een werkwijze die belangen verbindt, projecten versnelt en vanuit de inhoud toegevoegde waarde creëert voor alle gebruikers in de spoorsector en haar omgeving.

Rijden van IC Direct treinen naar Amsterdam door NedTrain machinisten
Willem Bakker

Doordat rangeermachinisten uit Watergraafsmeer IC Direct treinen klaar voor vertrek te maken, is er sprake van minder vertraging en minder verstoring bij aanvang dienst vanaf Amsterdam Centraal.

Visualisatietool LIM
Theo Kruse

Het dashboard LIM biedt veel potentie voor prestatieverbetering op het spoor, omdat het een nieuwe dimensie van preventief storingsherstel op wissels mogelijk maakt door de bestaande data uit beveiligingssystemen en bedieningssystemen visueel inzichtelijk te maken.

Unieke samenwerking Arriva ProRail
Henry Eikenboom

Op een groot gedeelte van het spoor in Limburg rijden treinen van Arriva. Met het belang van de reiziger voor ogen ontstond een unieke samenwerking tussen ProRail, Reisinformatie van NS Reizigers en Arriva.

Afhandeladviezen voor de machinisten van Flirt
Kees Dessens en Anke Peters

Samen met een groep betrokken machinisten zijn voor veel voorkomende storingen afhandeladviezen ontwikkeld, getest en op een nieuwe goed toegankelijke manier beschikbaar gemaakt.

Voorbereiden vervoer Flirt en Virm m1
Luuk Kessels

Door de introductie van de Flirt en Virm m1 niet als eenmalige gebeurtenis te beschouwen maar dit als proces in te richten, is er ruimte ontstaan voor verbetering bij iedere nieuwe introductie.

Duurzaam spoor vernieuwen
Frank Knottnerus en Marten Slagter

In Gelderland is door hergebruik van spoorstaven en inzaaien van spoorbermen met een ecologisch hoogwaardige mix van zaden is tot 40% CO2 bespaard en leefruimte voor bijen en vlinders gecreëerd.

Samenwerking DSSU/Groot Utrecht
Ronald Hazeu en Guus Kimpel

De verbouwing van Utrecht Centraal en de vernieuwing van de spoorlay-out zijn dankzij de intensieve samenwerking van NS en ProRail een geweldig voorbeeld geworden van hoe je de winkel kunt open houden voor reizigers.

Verbetering dienstverlening aan reizigers

Perronbanken (voordracht door NS Stations + ProRail)
 Stef de Vos en Laurens Wever

Met het ontwerp van een comfortabele perronbank gebaseerd op de zwart draadstalen bank, maar dan voorzien van hout op het zit- en rugvlak, wordt het wachten voor de reiziger veel aangenamer.

Optimale Klantbeleving
Ben Vrients

Ben zijn onvoorwaardelijke drive om klanten zo goed mogelijk en servicegericht te benaderen zijn een inspiratie voor velen en hij maakt hiermee het verschil.

Nieuw portfolio voor toeristen
Noortje Van Gorkum

Het nieuwe toeristenportfolio van NS is een gezamenlijk aanbod van alle OV vervoerders in Nederland en biedt een eenvoudige en aantrekkelijk producten die Nederland aantrekkelijk maken als toeristenbestemming.

100% windstroom
Erik Kroeze

NS-treinen rijden per 1 januari 2017 definitief op 100% windenergie. Erik wist de kracht van windenergie, te combineren met een goed verhaal en het lef van Roger van Boxtel. Zo zette hij de trein, duurzaamheid en Nederland op de kaart.

Gastvrijheid
Onur Yürükel

Bij conducteur Onur Yürükel uit Arnhem op de trein voelt het als een feestje. Onur maakt contact met mensen vanuit zijn hart en zijn overtuiging een gastheer te zijn. Op een directe, professionele, maar ook hartelijke en originele manier waarbij hij heel passend aansluit bij zijn publiek.

Ombouw eerste klasse SLT
Peter Coster

Om meer reizigers een kans op een zitplaats te geven, zijn in de SLT-treinen eerste klas zitplaatsen vervangen door tweede klas zitplaatsen. Hierdoor zijn er bijna 1.000 zitplaatsen bijgekomen, wat de klantbeleving ten goede komt.

Vervangen informatiebalies op stations
Madelon Postmus

Vervanging van de oude gele informatiebalies op de stations door nieuwe, professionele en moderne informatiebalies, goed zichtbaar voor de klant en plezierig werkend voor het personeel.

Hippe hervulbare beker Kiosk
Mirjam Fondse en Stephanie Sibley

De reiziger kon na aanschaf van de hervulbare beker met 25 cent korting warme dranken kopen. Reizigers blij en afvalberg kleiner.

CPI meethuis
Eugenie Martens

Om het gevoel dat de reiziger overhoudt aan een contact via onze website, app of met onze medewerkers van klantenservice of balies te kunnen meten, vergelijken en verbeteren is de Customer contact Performance Index (CPI) ontwikkeld.

Care on track
Michael Boonstra-Gerrits

Op vier lange en drukke trajecten reizen schoonmakers mee op de trein. Tussen de spitsen door poetsen ze alles weer blinkend schoon. Deze werkwijze maakt hun werk zichtbaarder, waardoor er meer waardering ontstaat bij de reizigers voor de schoonmaker en een schone trein.

Gastvrijheid in Regio Oost
Igor de Wit en Erez Sarid

Drie hoofdconducteurs uit regio Oost pakten het anders aan. Onder het motto ‘intern beginnen, is extern winnen’ onderzochten ze in samenwerking met de Hogeschool Utrecht hoe ze de gastvrijheid konden verbeteren. Op de thema’s rol van het management, teamontwikkeling en klantgericht werken, bedachten ze plannen van aanpak.

Gastvrijheid met vrijwilligers
Mirjam Schokker

Na de upgrade van station Gilze Rijen staan er vrijwilligers klaar voor de reizigers, die zich eigenaar van het station voelen en ervoor zorgen dat de wachtruimte netjes en schoon wordt gehouden.

Virtual Reality introductie FLIRT
Andre Nouwens

Met als doel een bijdrage te leveren aan smooth introduction FLIRT heeft Andre een virtual reality app ontwikkeld voor iedereen binnen NS om op een unieke manier kennis te maken met de nieuwe trein.

Mini Service Stations Provincie Gelderland
Lian Heijmans

Met de realisatie van mini-service-stations die bestaan uit toilet, reizigersinformatie en kaartverkoop zijn er nu ook op een aantal kleine stations in de regio voorzieningen voor reizigers beschikbaar waar dit anders niet het geval was.