5 - VK Tag Treindienst

Tag Treindienst

← terug naar overzicht genomineerden

Tag Treindienst

Mark Hoek, Charlie Mulder, Danny Vos

Een groep 'nieuwe' medewerkers die met elkaar invulling geven aan de provinciale concessie. Nu halverwege de concessie zien we in de cijfers terug dat dit 'uniek' is.

← terug naar overzicht genomineerden


2 - VK Posifiets

Posifiets

← terug naar overzicht genomineerden

Posifiets

Jipke van ’t Veen (NS Stations, Patricia Kleijn (NS Groep), Robert Yallop (NS Stations), Elvira van der Vis (NS Groep), Rob Sluijsmans (NS Stations), Dieke Damstra (ProRail)

De maaiveldfietsenstallingen (onbemenst/onbewaakt) bij stations kent veel verrommeling door weesfietsen- en wrakken en gebrek aan handhaving door Gemeenten. Gemeenten komen op veel plekken hun APV* verplichting niet na om diverse redenen. Hierdoor zijn er onvoldoende fietsparkeerplekken, leidt dit tot onveilige situaties en zorgt voor een onaantrekkelijk ontvangstdomein. Een brainstormsessie heeft tot #posifiets geleid; een gezamenlijke positieve campagne met ProRail, NS Stations en Gemeenten met als doel het schoon, heel en veilig maken van de maaiveldfietsenstalling. #Posifiets is op 8 stations uitgerold in september. Daarnaast zijn een aantal weesfietsen- en wrakken opgeknapt en verstrekt aan een goed doel gekozen door de deelnemende gemeente.

*Algemene Plaatselijke Verordening: De APV is een wet die de gemeentelijke regels over openbare orde en veiligheid bevat

← terug naar overzicht genomineerden


3 - VK Was Machinisten

Was Machinisten

← terug naar overzicht genomineerden

Was Machinisten

Jeroen Mulders, Ernst Bolder, Piet de Boer, Rob Klok, Michel Sjieuw A Joen

Deze 5 machinisten hebben zelf het initiatief genomen om opgeleid te worden voor het wasproces in de WGM en het bedienen van de loc DH 700.

Hierdoor zijn ze als RET machinist ook bevoegd om treinen te wassen in de treinwasinstallatie van de Watergraafsmeer. Ze doen regelmatig dienst en wassen dan de treinen voor onze klanten en voor een betere zichtbaarheid van de treinen.

← terug naar overzicht genomineerden


1 - VK Prijs Tijd Deal

Prijs Tijd deal

← terug naar overzicht genomineerden

Prijs Tijd deal

Pricing Team NS

Treinen rijden de gehele dag door en de bezetting van de trein is niet altijd gelijk (spits vs. dal). Hoe kun je een reiziger verleiden om de trein te nemen op een moment dat de drukte laag is. Door NS PrijsTijd Deal kunnen reizigers met een flinke korting (tot 60% goedkoper) een reis maken door een specifiek traject of tijdsvak te kiezen. Met NS PrijsTijd Deal verleiden we de reiziger om een bewustere keuze te maken dankzij een hoge korting, hierdoor is de verleiding om de trein vs. de auto te nemen groter.

← terug naar overzicht genomineerden