1 - PS Weergave overwegen in signaleringsscherm Procesleiding-80

Weergave overwegen in signaleringsscherm procesleiding

← terug naar overzicht genomineerden

Weergave overwegen in signaleringsscherm procesleiding

Door het realiseren van dit initiatief, ontstaat een snellere en adequatere manier van afhandelen van overwegstoringen of onregelmatigheden bij overwegen. Waardoor de veiligheid van de overweggebruiker buiten wordt vergroot en uiteindelijk mensenlevens kan redden.

← terug naar overzicht genomineerden


2 - PS Emissieloze perronwerkzaamheden-80

Emissieloze perronwerkzaamheden

← terug naar overzicht genomineerden

Emissieloze perronwerkzaamheden

Er is een transitie nodig naar emissieloos materieel om de uitstoot (CO2, stikstof en fijnstof) en geluids- en stankoverlast van infraprojecten terug te dringen. Het ProRail Perron Programma (PPP) stimuleert dit in haar recent aanbestede raamovereenkomst ‘’Perronherstel Zuid Nederland’’ (PhZ), waaronder klein onderhoud wordt uitgevoerd alsook het herstel van de toegankelijke instap. Voor raamovereenkomsten is dit een primeur. Met de aannemer is eind november 2022 dan ook voor het eerst getest hoe een elektrische Kraan op Lorries (e-KroL) presteert bij dit soort werkzaamheden, wat gezien het stroomverbruik en de huidige accucapaciteit een spannende test was voor zowel aannemer als PPP.

← terug naar overzicht genomineerden


3 - PS Brandblusvoorzieningen havenemplacementen Rotterdam-80

Brandblusvoorzieningen havenemplacementen Rotterdam

← terug naar overzicht genomineerden

Brandblusvoorzieningen havenemplacementen Rotterdam

Het onmogelijke mogelijk maken. Dat is waar we samen voor zijn gegaan. We hebben allemaal, zowel aannemers als ProRail met alle stakeholders, alles anders moeten aanpakken dan ons van oudsher is geleerd. Ook onze directies bewogen mee, we organiseerden onze eigen support. Daardoor durfden we beslissingen te nemen die nodig waren en dat terwijl alles onder een vergrootglas lag en iedereen mee keek. We hebben dit transparant gedaan en vol overtuiging. Yes we can!

← terug naar overzicht genomineerden


4 - PS Team Perrons-80

Team Perrons

← terug naar overzicht genomineerden

Team Perrons

Deze drie collega’s zagen een probleem ontstaan voor de reizigers in het Gebied Noord door de vervroegde inzet van ander treinmaterieel. Hierdoor zouden er problemen ontstaan voor reizigers met bijvoorbeeld een rolstoel of een kinderwagen. Het uitvoeren van de benodigde corrigerende infra maatregelen, zou normaal gesproken een aantal jaren duren. Tegen alle voorspellingen in heeft dit team, vanuit de samenspel gedachte, ervoor gezorgd dat dit issue op korte termijn is opgelost en veel goedkoper uitviel. Maar ook is er een manier van denken neergezet, en praktisch ingericht in het gebied, om dit ook in de toekomst op andere dossiers te kunnen doen. Ze hebben dit voor elkaar gekregen door de diverse afdelingen te verbinden, regelgeving ter discussie te stellen, en een ongekende hoeveelheid inzet en positiviteit. De creatieve oplossingsrichtingen zowel in proces als werkmethodes worden inmiddels in veel meer situaties toegepast, waardoor we nu bijvoorbeeld ook NABO’s versneld kunnen saneren en/of beveiligen.

← terug naar overzicht genomineerden


5 - PS Promotieonderzoek “Mind your passenger”-80

Promotieonderzoek “Mind your passenger”

← terug naar overzicht genomineerden

Promotieonderzoek “Mind your passenger”

Ruim 10 jaar onderzoek met vele toepassingen in het dagelijks werk van NS Stations, maar ook in andere delen van NS en ProRail, heeft geleid tot een proefschrift over transfercapaciteit van perrons. Het onderzoek heeft bijgedragen aan normering, stationsontwikkelingen, dienstregelingsontwerp, en operatie van crowd control bij spits maar ook bij grote evenementen. Het proefschrift is een standaardwerk met sectorbrede impact, zelfs voor spoorbedrijven in het buitenland.

← terug naar overzicht genomineerden